Telefon: +40-332 402 770 | E-mail:

According

COMPAKT® Adeziv Montaj Transparent

Adezivi profesionali COMPAKT®

Descriere

COMPAKT ADEZIV MONTAJ TRANSPARENT este un adeziv de montaj universal pe bază de amestec de cauciuc sintetic şi răşini care generează o lipire iniţială puternică şi rapidă, flexibilă și transparentă. Are aderenţă finală ridicată şi este rezistent la umiditate.

Beneficii

  • Lipire transparentă
  • Lipire inițială rapidă și puternică
  • Ușor de utilizat la interior și exterior

 

Aplicații

Este recomandat pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții, dupa cum urmează:

  • Lipirea unei game largi de materiale de construcții pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din ipsos, cărămidă;
  • Lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic;
  • Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, pietre;
  • Lipirea de vată minerală și de sticlă;
  • Lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice. Are aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase. Nu este potrivit pentru spumă de polistiren și alte suprafețe sensibile la solvent.

Instrucţiuni si condiţii de utilizare

Suprafeţele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența. Temperatura de aplicare este între +10°C si +30°C. Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic şi se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator. Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire. Uniţi imediat suprafeţele prin presare puternică, mișcându-le puțin prin răsucire, dezlipiți-le, aşteptaţi apoi 3-5 minute şi apăsaţi-le din nou puternic și uniform. Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 2-3 minute fără a dezlipi suprafețele. Timpul de prelucrare (în funcție de condiţiile externe şi proprietățile suprafeţei) este de 10-15 min. Temperatura optimă de lipire este între +15°C si +20°C. Timpul de întărire completă (în condiţii normale) este de 72-120 ore. Rezistenţa termică a adezivului întărit este între -20°C si +60°C la o umiditate optimă relativă a aerului de 60%. După terminarea aplicării, curăţarea se face uşor, astfel: înainte de întărire cu acetonă, sau mecanic după întărire. Nu spălați mâinile cu solvenți. Se recomandă teste de aderenţă înainte de aplicare. A se evita contactul cu apa cât timp adezivul nu este complet întărit.

Culoare: transparent

Atenție

Contine: Fracţia nafta (petrol), fracţiune usoară hidrotratată. H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H228 Solid inflamabil. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă iritarea serioasă a ochilor. H361 Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P281 Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. P273 A se evita dispersarea în mediu. P201 Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: consultaţi imediat medicul. P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naţionale/ internaţionale. Fişa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Pictograme de pericol

 

Descriere tehnică 

 

Produse din aceeași categorie: