Telefon: +40-332 402 770 | E-mail:

According

COMPAKT® Adeziv High Tack

Adezivi profesionali COMPAKT®

Descriere

COMPAKT ADEZIV HIGH TACK este un adeziv hibrid de montaj pe bază de polimeri MS, cu o lipire iniţială rapidă, flexibilă şi durabilă. Are o adeziune finală puternică, este rezistent la umiditate şi are o rezistență ridicată la radiatiile UV. Nu conține solvenți, izocianați și apă.

Beneficii:

  • Lipire inițială rapidă și puternică
  • Rezistență finală ridicată
  • Ușor de utilizat la interior și exterior

Aplicaţii

Este recomandat pentru o varietate mare de operaţiuni de lipire, fixare şi etanşare în construcţii, atât la interior, cât şi la exterior, după cum urmează:

  • lipirea unei game largi de materiale finisate pe cele mai multe suprafeţe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, cărămidă, sticlă;
  • lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal şi substraturi din plastic;
  • lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice;
  • lipirea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, pietre;
  • lipirea elementelor de finisaj grele. Are aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor, atât poroase cât şi neporoase, de ex. foi de metal, diverse materiale sintetice sau sticlă. Nu este potrivit pentru PE (polietilenă), PP (polipropilenă), teflon, suprafeţe bituminoase şi pentru elemente de legătură permanent imersate în apă.

Instrucţiuni si condiţii de utilizare

Suprafeţele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări şi substanţe care împiedică aderenţa.  Temperatura de aplicare este între +10°C si +25°C. Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic şi se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator. Datorită vâscozității ridicate a produsului, este recomandat să se folosească pistolul pentru masă groasă. Aplicați adezivul în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire. În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie să fie aplicat sinuos, în scopul de a crește aderenţa iniţială. După aplicare, uniţi suprafeţele şi apăsaţi uniform. Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 15 minute. Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafaţa încleiată, deoarece se întărește în contact cu umiditatea aerului precum şi umiditatea suprafeței. Temperatura optimă de lipire este între +15°C si +25°C, la o umiditate optimă relativă a aerului de 60%. Timp de întărire: 24 de ore pentru un şnur de 2,5-3 mm. În functie de suprafeţele de aplicare, poate să fie necesară fixarea cu obiecte grele pentru cel puţin 24 de ore. Rezistenţa termică a adezivului întărit este între -40°C - +80°C. După terminarea aplicării, curăţarea se face uşor, astfel: înainte de întărire cu o cârpă uscată, sau mecanic după întărire. Nu spălați mâinile cu solvenți. Se recomandă teste de aderenţă înainte de aplicare.

Culoare: crem

Atenţie

EUH208 Conţine dioctilinbis(acetilacetonat), N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenediamină, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat. Poate produce reacţie alergică. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273 A se evita dispersarea în mediu. P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naţionale/ internaţionale. H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H332 Nociv în caz de inhalare. H361 Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fişa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Descriere tehnică 

 

Produse din aceeași categorie: