COMPAKT® Etanșant Adeziv Cristal Transparent

COMPAKT® Etanșant Adeziv Cristal Transparent este un etanşant şi adeziv hibrid de montaj universal, perfect transparent, bazat pe polimer MS, care oferă o fixare flexibilă, incoloră. Are aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor, este rezistent la umiditate şi are o rezistenţă finală ridicată. Nu conţine solvenţi, izocianaţi şi apă.

Beneficii:

  • Etanșare perfect transparentă
  • Lipire flexibilă și aderență excelentă
  • Ușor de utilizat la interior și exterior

Aplicaţii:

Este recomandat pentru o largă gamă de operaţiuni de etanşare, lipire şi fixare în construcţii, după cum urmează:

  • 1) lipirea şi etanşarea unei game largi de materiale finisate pe cele mai multe suprafeţe tipice, cum ar fi: beton, PAL, lemn, cărămidă, sticlă;
  • 2) lipirea şi etanşarea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal şi substraturi din plastic;
  • 3) lipirea şi etanşarea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice;
  • 4) lipirea şi etanşarea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, pietre. Nu este potrivit pentru PE (polietilenă), PP (polipropilenă), teflon şi suprafeţe bituminoase. Nu este potrivit pentru suprafețe umede în permanență.

Instrucţiuni si condiţii de utilizare:

Suprafeţele ce urmează a fi lipite trebuie să fie fără contaminări și substanțe care împiedică aderenţa. Temperatura de aplicare este între +5°C şi +30°C. Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic şi se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator. Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire, apoi uniţi suprafeţele şi apăsaţi. În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie să fie aplicat în linie ondulată, în scopul de a creşte aderenţa iniţială. Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafaţă încleiată, deoarece se întăreşte în contact cu umiditatea aerului precum şi umiditatea suprafeţei. Timpul de prelulcrare este de 10 minute. Temperatura optimă de lipire este între +15°C si +25°C la o umiditate optimă relativă a aerului de 60%. Timp de întărire: 24 de ore pentru un şnur de 4 mm. În funcţie de suprafeţele de aplicare, poate să fie necesară fixarea cu obiecte grele pentru cel puţin 24 de ore. Rezistenţa termică a adezivului întărit este între -30°C – +80°C. După terminarea aplicării, curăţarea se face uşor, astfel: înainte de întărire cu o cârpă uscată, sau mecanic după întărire. Nu spălați mâinile cu solvenți. Se recomandă teste de aderenţă înainte de aplicare. A se evita contactul cu apa până când adezivul este complet întărit.

Atenţie:

EUH208 Conţine N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenediamină, bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat. Poate produce reacţie alergică. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273 A se evita dispersarea în mediu. P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naţionale/ internaţionale. H226 Lichid şi vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fişa cu datele de securitate este disponibilă la cerere.

Fișă tehnică
Fișă de securitate

 

 

Utilaje

Produse