Termeni și condiții

Condiţii generale de utilizare a site-ului  

According Group SRL şi-a deschis site-ul „www.according.ro” pentru a-şi informa partenrii. Utilizarea acestui site de către tine este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când acceesezi site-ul, când îl parcurgi şi îl utilizezi, accepti neimplicit conditiile generale de acces si de utilizare detaliate mai jos, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care ai putea să o ai cu According Group SRL. 


Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii ACCORDING GROUP distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea According Group SRL. 

According Group SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea According Group SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.  

Hyperlink-uri 

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.according.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la According Group SRL. Dacă dorești să plasezi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactezi responsabilul site-ului www.according.ro.

According Group SRL nu poate fi, în nici un caz, facută responsabilă pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.according.ro și nu este responsabilă, în niciun fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.  

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În niciun caz, nici According Group SRL, nici afiliaţii săi, nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site- rilor care sunt legate de el.

Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură. Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de According Group SRL, de afiliaţii săi ori de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să te asiguri ca legea țării de unde se stabilește conectarea îți autorizează să accesezi site-ul nostru.  

Drept aplicabil 

Prezentele Condiții Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea/ funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale şi a site-ului este limba română. In caz de litigiu, numai instantele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea conditiilor generale

According Group SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile / aplicabil utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare. 

Drepturi de proprietate intelectuală, Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor

According Group SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea According Group SRL sau a unor terţi care au autorizat According Group SRL să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau ale modelelor de echipamente care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de echipamente care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la According Group SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele ACCORDING GROUP si/sau logo-ul ACCORDING GROUP, numele echipamentelor din gama ACCORDING GROUP, sunt mărci înregistrate de către ACCORDING GROUP s.a.s. şi utilizate în mod autorizat de către According Group SRL.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de According Group SRL fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de According Group SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la According Group SRL sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

Poți consulta acest site fără să îți dezvălui identitatea sau să dai cea mai mică informație în ceea ce te privește.

Informațiile fără caracter personal pe care ni le vei comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către According Group SRL, afiliaţilor săi și membrilor rețelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozitiilor privind secretul bancar.  

megafafa slot